Sumpah dari Guru Yoga Kundalini

"Sumpah dari seorang Guru Kundalini:" Saya bukan seorang wanita. Saya bukan manusia. Saya bukan manusia. Saya bukan diri saya sendiri. Saya seorang guru. "~ Yogi Bhajan Saya harus membuat pengakuan. Saya berjuang dengan Sumpah Guru ketika saya memulai Pelatihan Guru Kundalini Yoga. Ketika saya pertama kali mendengarnya, saya memberontak. Apa maksudmu aku bukan wanita? Jika...